BLF:s Delförening för Allmänpediatrik och Hälsovård

Inbjuder till vidareutbildning hösten 2017

 

Hur äter våra barn?
En matnyttig dag för alla inom vården som möter och behandlar
barn och ungdomar med övervikt och fetma.

 

Plats Karolinska sjukhuset, Solna.  Hus A Kirurgisalen A6:04

Tid 12 oktober 2017 10-17

Kostnad 1500 kr, 0% moms.

 

Föreläsare

Sofia Trygg Lycke specialistsjuksköterska
Annika Jansson Barnläkare
Ulrika Berg Barnläkare
Manoush Malek Dietist

 

Målgrupp: Barnläkare, Barn- och BVCsjuksköterskor,  ST läkare, Skolläkare  och andra
yrkesgrupper som träffar barn med övervikt .

 

Följ oss på vår hemsida hov/barnlakarforeningen.se

Karolinska sjukhuset, Hus A, Kirurgisalen A6:04