Välkommen till heldagskonferensen HIV2015 - hiv och hälsa bland män som har sex med män (MSM)


Vi presenterar hivläget och utmaningar i preventionsarbetet riktat till MSM i Stockholm.
 
Konferensen vänder sig till politiker, beslutsfattare och tjänstemän, representanter för
hälso- och sjukvården, ideella organisationer och till media och privata aktörer.

 

Tid: Onsdag 3 december kl.  9.00-17.00. Registreringen öppnar kl. 8.30

 

Mingel: kl. 17.00-19.00

 

PlatsPiperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

 

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan gör du genom att klicka här

 

 

Regionala rådet för STI/Hiv-prevention och

Lafa – enheten för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

 

Svenska Möten