Nätverket för patientklassificering i samverkan med Stockholms läns landsting inbjuder till den nationella konferensen:

 
Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring!

 metoder, användning och analyser

 

Stockholm 6 – 7 september 2017 på City Conference Center, Folkets Hus

 

Socialstyrelsen arrangerar tillsammans med SKL och Stockholms läns landsting en konferens om sekundära klassificeringssystem som bland annat NordDRG och Kostnad per patient. Detta är den 10:e nationella casemixkonferensen.

 

Systemen är viktiga komponenter som del i styrsystem och ersättningssystem samt för uppföljning och för att mäta kvalitet och resultat av vården.

 

Konferensen vänder sig till Dig som arbetar med eller är beslutsfattare i dessa frågor oavsett om det sker inom offentlig eller privat verksamhet, på central eller lokal nivå, på sjukhus eller inom primärvård/öppenvård

 

Hjärtligt välkomna till Stockholm!

 

Mona Heurgren Björn Wettermark

Peter Fitger

Avdelningschef   Avdelningschef Sektionschef
Avdelningen för Statistik och jämförelser  Utvecklingsavdelningen Statistiksektionen
Socialstyrelsen Stockholms läns landsting Sveriges Kommuner och Landsting

 

                                                            
                                                            
                  
                                                              

City Conference Centre, Folkets Hus

Barnhusgatan 12-14

111 23 Stockholm

08-506 165 00