Konferensen kommer att ha dessa huvudteman:

 

  • Kvalitet i grunddata – förutsättningar för hög kvalitet i registren?

Idéer om implementering av arbetssätt för att höja kvaliteten i registren.

Nationellt regelverk för rapportering – vad finns och vad efterfrågas?

 

  • Användning av DRG och KPP i praktiken

DRG och KPP som del i styrsystem

Benchmarking i praktiken

 

  • Att mäta kvalitet och resultat i vården – med kopplingar till KPP, DRG och kvalitetsregister
  • Aktuell utveckling
  • Grundutbildning i DRG och KPP

 

Huvudtalare Jason Sutherland – Värdebaserad vård

 

Dr Jason M. Sutherland är docent på Centrum för hälso- och sjukvården och Policy Research (CHSPR), Medicinska fakulteten, Institutionen för befolkning och folkhälsa, vid University of  British Columbia, Kanada. Han har lång erfarenhet av metoder, utvärdering och hälsopolitik. Han har nyligen varit specialforskare vid byrån för sjukvårdforskning och kvalité (AHRQ), där han forskat på resultatet av hälsoleveranssystem. Hans nuvarande intressen är att studera hälsosystemets prestanda, metoder för att förbättra variationer i kostnad och utnyttjandemönster samt redovisning av skillnader i effektivitet, hälsotillstånd och vårdkvalitet.

 

Det nuvarande forskningsprojektet han arbetar med inkluderar att studera effekterna av att ändra incitamenten för sjukhusfinansiering och undersöka sambandet mellan finansieringspolitik och patientrapporterade hälsoresultat (Proms).

 

Preliminärt program hittar du här

 

 

 

 

 

City Conference Centre, Folkets Hus

Barnhusgatan 12-14

111 23 Stockholm

08-506 165 00