INEBRIA KONFERENS I STOCKHOLM

 

 

ÄR VI PÅ RÄTT VÄG MED VÅRA 
INSATSER I SJUKVÅRDEN FÖR 
ALKOHOLPROBLEM?


Den 27 maj 2016 anordnar INEBRIA (The International Network on Brief Intervention for Alcohol and other drugs) en internationell endagskonferens om insatser för alkoholproblem i sjukvården. Konferensen äger rum i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm och arrangeras i samverkan mellan INEBRIA, Karolinska Institutet, Socialstyrelsen, Läkaresällskapet och Systembolaget. Konferensen som genomförs på engelska vänder sig till forskare, praktiker och beslutsfattare inom vården.  

 

Det finns starkt stöd i forskning för att screening och kort rådgivning för alkoholproblem i hälso-  och sjukvård är effektivt. Däremot har det varit svårt att implementera denna metodik i den reguljära vården. Särskilt har det varit svårt att få det sista steget i konceptet SBIRT (Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment), dvs. RT-delen, referral to treatment, att fungera. Denna konferens kommer att diskutera det aktuella kunskapsläget och vägar framåt.

 

 
   

 

 

  

 

 

 
 
NÄR
Fredag 27 maj 2016

VAR

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm. Karta under Venue ovan.

ANMÄLNINGSAVGIFT

1 250:- exklusive moms, inklusive lunch och för- och eftermiddagskaffe.
Vänligen meddela eventuella specifika kostbehov.

 

Sista dag för anmälan är Onsdag 25 maj 2016.

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, SE-111 52 Stockholm, Swden